Klima

Virksomheder, der er vejrafhængige industrier såsom byggeri, landbrug- og skovbrug, eventarrangører m.fl. lider betydelige tab som følge af ugunstige vejrforhold.

Kontakt os

Hvilke forsikringer kan vi hjælpe med?

En klimaforsikring fra Blue Oak er et godt tilbud til alle vejrafhængige brancher. Forsikringen udbydes både i Danmark og resten af verden for alle rapporterede vejrparametre.

Vi har listet hvilke typer af forsikringer vi kan hjælpe med til højre.
Serviceoversigt
Vi kan blandt andet hjælpe med:
icon-check

Tørke / for meget regn

icon-check

Varme / frost

icon-check

Hagl

icon-check

Tyfoner

icon-check

”Al slags vejr”/Multi vejrforsikring